Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Psychiatrická onemocnění, novodobé civilizační choroby velkoměst
Michal ŠEBEK (CzRC, CSMM)11.8.2008
Lidstvo jako takové se pod vlivem způsobu života, zvyklostí či návyků stalo za posledních několik desítek let objektem různých civilizačních chorob. Nejvíce se v rámci těchto typů onemocnění objevují nemoci kardiovaskulárního aparátu, cévní choroby, alergická onemocnění, diabettes a řada dalších. V neposlední řadě ale s postupem civilizace a poněkud stále větších nároků či požadavků na lidi, a snad i díky dnešnímu takříkajíc „uspěchanému“ životnímu stylu většiny populace se však objevují dokonce psychiatrická onemocnění mezi těmito typy onemocnění.
Podle informací, které v této souvislosti poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky v těchto dnech vyplývá, že více jak půl milionu Čechů nově navštívilo ordinace psychiatrů. Dochází tak k narůstajícímu trendu ve výskytu psychiatrických onemocnění a jimi postižených osob ? Situace budí k zamyšlení. Stávají se tak skutečně psychiatrická onemocnění civilizační chorobou, kterou je nutno zaplatit za současný styl a způsob života lidí ?
Podle obecně známých informací navštěvují psychiatrické ambulance převážně ženy, které tvoří přibližně asi 60 procent pacientů. Muži v této kategorii zaujímají zbývající procento. Je však obecně známo, že ženy více trpí neurotickými poruchami, depresemi, či různými fóbiemi. Podle informací ÚZIS, nejvíce pacientů pochází z Prahy, která převyšuje o celých sedmdesát procent celorepublikový průměr. Na dalším místě, které převyšuje průměr se pohybuje Olomoucký kraj, který převýšil tento průměr o celých 44 procent. (http://www.medical-tribune.cz/aktualita/4406)
Z citovaných informací tak jednoznačně vyplývá, že na zvýšeném počtu pacientů trpících psychiatrickými chorobami se může podílet i prostředí, v němž tito lidé trvale žijí či jsou tomuto prostředí po delší dobu vystaveni. Jak je zřejmé, většina z těchto pacientů pochází z velkoměst, či velkých městských aglomerací. V této souvislosti tak jednoznačně vyvstává v popředí otázka, zda-li větší města jsou zatížena nárůstem psychiatrických onemocnění a mohou být přímou příčinou jejich vzniku. Je obecně známo, že ve velkých městech často dochází k tomu jevu, že lidé jsou často vystaveni trvale vlivu dlouhodobého stresu, velkých nároků a požadavků na ně nejen v zaměstnání, ale i v domácím prostředí, a zcela v těchto městech chybí možnost jakéhokoliv odpočinku či úměrné relaxace. Ruch velkoměst je navíc zatížen takříkajíc „uspěchaností“ a uzavřeností či jinak řečeno lhostejností jednotlivce k svému okolí. Lidé zde žijící jsou často anonymní k svému okolí a okolí naopak vůči nim samotným. Všechny tyto faktory tak mohou být reálně skutečně přímou cestou k vzniku a rozvoji různých psychických poruch či chorob, mezi nimiž nechybí paranoidní schizofrenie, neurózy, deprese a řada další.
Stávají se tak psychiatrická onemocnění skutečně reálnou hrozbou postihující mnohdy především obyvatele velkých měst, vzhledem k tamnímu způsobu života a návykům ? Odpověď, která se v této souvislosti nabízí budí jednoznačně k zamyšlení nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Odpověď do jisté míry také vyzývá k dalším výzkumům a studiím na podobná téma. Ať tak či onak, je zřejmé, že život a zaměstnání ve velkých městech s sebou nese i jiný způsob života, zvyky a mnohá skrytá nebezpečí, které si často ani neuvědomujeme. Psychiatrická onemocnění se tak brzy stanou jednou z civilizačních nemocí, sužující obyvatele našich měst.