Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zprávy z Medical Fair
Dr.Tomáš Borecký4.9.2008
Předposlední říjnový týden /21.–24.10.2008/ se na brněnském výstavišti bude konat nejvýznamnější přehlídka zdravotnické techniky, vybavení nemocnic, lékařských praxí, rehabilitace a protetiky v regionu střední Evropy. Veletrh známý doposud pod názvem HOSPIMedica, je také tradičním místem setkání špičkových odborníků ze všech oblastí zdravotnictví z Česka i zahraničí. Jaké novinky lze očekávat na největším středoevropském zdravotnickém veletrhu? O odpověď jsme požádali ing. Věru Menšíkovou, ředitelku nového projektu Medical Fair Brno / Central Europe.
Messe Düsseldorf, pořadatel největšího světového veletrhu MEDICA, uvádí v Česku novou značku mezinárodních veletrhů zdravotnické techniky s názvem MEDICAL FAIR, který navazuje na stávající veletrh HOSPIMedica. Jak se nová značka začlení do řetězce prestižních veletrhů „med by MEDICA group“?
„Změna názvu veletrhu HOSPIMedica souvisí s dlouhodobou koncernovou strategií naší mateřské společnosti Messe Düsseldorf. Tímto rozhodnutím se tuzemský veletrh ještě více přiblížil ke společné komunikační kampani zdravotnických veletrhů pořádaných po celém světě - v Asii, Americe, Evropě a nově i v Austrálii. Svým vizuálním stylem se nová značka ještě více opírá o všeobecně známý design mezinárodní zdravotnické jedničky veletrhu MEDICA a vytváří tak jasné spojení mateřským veletrhem a regionálními satelitními veletrhy. Tato strategie se nevztahuje pouze na veletrh v Brně, ale také na všechny výstavy, které realizuje společnost Messe Düsseldorf ve své vlastní režii. K tomu patří například všechny veletrhy, které byly doposud organizovány pod názvem HOSPIMedica v zahraničí.“
To jsou změny, které mohou jednoznačně podpořit propagaci tuzemského veletrhu směrem k zahraničí. Předpokládám, že očekáváte v rámci této kampaně také zkvalitnění návštěvníků i účast zajímavých značek z oboru. Jsou ale již nyní známé konkrétní změny, které vám tato změna přinesla? „Prvním konkrétním výsledkem užší spolupráce mezi členy MEDICA GROUP bude letošní aktivní účast předních evropských odborníků v kongresových tématech, věnovaných např. tématu eHealth. Evropské špičky budou v Brně prezentovat svoje zkušenosti se zaváděním elektronického zdravotnictví a aplikací informačních technologií do zdravotnictví.“
Brněnský veletrh již tradičně využívá odborná zdravotnická veřejnost k porovnání svých zkušeností, léčebných postupů a v rámci expozic vystavovatelů i srovnání dostupných technik i technologií. V minulém roce proběhla na výstavišti celá řada nových konferencí – na jaká další témata - kromě IT ve zdravotnictví - se letos můžeme těšit? „ Odborný program veletrhu naváže na úspěchy minulých let. V rámci mezinárodního kongresu Medical Fórum 2008 proběhnou setkání nad tématy zdraví, prevence, rehabilitace i zdravý životní styl - ve srovnání s předchozími roky bude ale těchto akcí téměř dvojnásobek, takže očekáváme v rámci kongresových aktivit účast více než čtyř tisíc účastníků. Top tématy zdravotnického veletrhu MEDICAL FAIR jsou HI-TEC technologie a nově lékařské obory, které mají v našem regionu jednoznačně špičkovou evropskou úroveň – ať už se jedná o obory chirurgie, onkologie či asistované reprodukce. Prezentace silných oborů bude probíhat jak v rámci odborných kongresů, tak v rámci výstavní plochy – v tzv „start up centrech“. V expozicích se budou tedy opět prezentovat nejmodernější technologie a výrobky odrážející poslední trendy v diagnostice a léčebných postupech.“
Hlavním cílem účasti většiny firem na veletrhu je podpora své značky, setkání s partnery, nalezení zajímavých obchodních příležitostí a tím i zajištění odbytu pro svoje produkty či služby. Jaké aktivity vyvíjíte směrem k získávání nových zahraničních obchodníků?„ Veletrh MEDICAL FAIR byl letos premiérově zařazen mezi proexportní veletrhy a koná se s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Součástí projektu je realizace incomingového programu obchodních misí z vytipovaných teritorií, o které naši vystavovatelé projevují dlouhodobě velký zájem. Pro vystavující firmy bude připraven nový projekt BUSINESS POINT, který umožní si předem dohodnout obchodní jednání se zahraničními partnery.“