Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zástava srdce
Michal ŠEBEK (CzRC, CSMM)24.9.2008
Čas při zástavě srdeční činnosti hraje významnou roli, velmi pomoci může široká laická veřejnost
Selhání životních funkcí, lidově řečeno zástava srdeční činnosti a dýchání je jedním z nejzávažnějších akutních stavů, s nimiž se může každý zdravotník či kdokoliv z nás setkat. Je to stav, při němž zkrátka dojde k zastavení činnosti srdce, povětšinou vlivem probíhající akutní ischémie (akutní infarkt myokardu). V té souvislosti tak během krátké chvíle dochází i k nezvratné smrti. Jako limitní se dříve uvádělo období kolem sedmi minut. V této době tak bylo povětšinou možno stav hodnotit jako klinická smrt, a šance na záchranu byla právě v této době možná.
Podle současných informací, a mnohých výzkumů se však již jednoznačně prokazuje, že mozkové buňky odumírají za mnohem kratší dobu, nežli se původně předpokládalo. V současné době se tak uvádí, že již po 5 minutách klesá šance na záchranu o více jak 60 procent. Je však všeobecně známo, že v této době není možné zajistit, aby k postiženému člověku dorazila odborná pomoc. V naší republice je státem garantován dojezdový čas vozidel rychlé lékařské pomoci do 15 minut, a síť stanovišť není natolik rozsáhlá, aby tento čas bylo možné zkrátit na citovaných několik minut. Přestože vzniklo mnoho nových stanovišť, průměrný dojezdový čas zůstává kolem 8 minut. A bohužel, tento čas je již za hranicí, kdy je možné úspěšné obnovení životních funkcí u postiženého člověka. Je tedy velkou snahou humanitárních organizací edukovat obyvatelstvo v základech první pomoci. Je skutečností, že tyto organizace si velice dobře uvědomují význam svých výukových programů. Bohužel přestože tyto programy jsou a stále více veřejnosti prodělává výuku, je o to více těch, kteří v situacích, kdy vidí zhrouceného člověka ležícího na zemi raději odejdou a nepomohou. Je to bohužel trend, s kterým se potýká dnešní společnost, a který jistě nepomůže snížit úmrtnost osob na náhlou zástavu oběhu. Ba naopak. A to je také jedním z důvodů, proč výsledky přeživších nejsou nijak na vyšší úrovni.
Jedinou snahou jak tyto výsledky zvýšit zůstává změna mínění široké veřejnosti, a její pohled. Stejně tak větší odpovědnost jednoho člověka za druhého by snad byla tím pravým řešením, které by mohlo pomoci k zlepšení. A k tomuto je zapotřebí, aby i široká veřejnost přijala jiný způsob myšlení a chování. Pak by se jistě nestávalo to, že by bezvládně ležící člověk na chodníku zůstal bez povšimnutí.
Připravujeme proto v brzké době spuštění projektu „Sousede, pomoz“ , jehož cílem je seznámit širokou veřejnost se základy první pomoci. Důvodem ke vzniku tohoto projektu je skutečnost, že velká většina široké veřejnosti nezná základních úkonů první pomoci, a v praxi tato skupina osob není schopna poskytnout člověku v ohrožení života adekvátní první pomoc. Tuto skutečnost navíc prokázali i mnohé výzkumy statistických organizací, stejně tak bohužel i každodenní praxe …