Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Eshop_Euromedicina
Navštivte Eshop našeho portalu Euromedicina.cz a přesvěčte se sami o zajímavých cenách naší litaratury...
Zdravotní pojištění v ČR:
Dr.Tomáš Borecký11.5.2007
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) máme právo na bezplatnou zdravotní péči. Současně nám ale ukládá povinnost se zdravotně pojistit u některé z našich devíti zdravotních pojišťoven. Za děti, studenty a důchodce hradí zdravotní pojištění stát. Ze zdravotního pojištění se hradí tyto zdravotní úkony:
 • léčebná ambulantní a ústavní péče
 • pohotovostní a záchranná služba
 • preventivní péče
 • péče v době rekonvalescence
 • odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a manipulace s nimi
 • poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky
 • lázeňská péče
 • závodní preventivní péče
 • doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů
 • doprava žijícího či zemřelého dárce do místa odběru (u živých dárců také náhrada cestovních nákladů)
 • doprava odebraných tkání a orgánů
 • posudková činnost
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy
Nadstandardní služby zdravotních pojišťoven: Výše uvedené služby zdravotní pojišťovny hradit musí. Pro zvýšení konkurenceschopnosti nabízejí pojišťovny určité výhody nad rámec těchto služeb. Od 1. ledna roku 2007 byly však bohužel příspěvky, které nemají preventivní charakter, ministrem Rathem zakázány. Klienti tak přicházejí o příspěvky na antikoncepci, brýlové obroučky, příspěvek na plavání apod. Potřebujete změnit zdravotní pojišťovnu? Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to nejpozději do konce čtvrtletí (vždy k 31.3., 30.6.,30.9. a 31.12.). Změnu pojišťovny musíte do 8 dní oznámit zaměstnavateli. U staré pojišťovny se odhlašovat nemusíte, to za vás obstará pojišťovna nová. Staré však musíte vrátit průkaz pojištěnce. A co je k tomu potřeba? Ke změně pojišťovny potřebujete občanský průkaz, IČO zaměstnavatele, vyplněnou přihlášku pojištěnce a evidenční list. V případě, že jste osobou samostatně výdělečně činnou, přineste kopii živnostenského listu a potvrzení stávající zdravotní pojišťovny o výši záloh na pojistné. Podle čeho zdravotní pojišťovnu vybírat? Vybírejte si pojišťovnu podle oblasti, ve které působí, ne všechny totiž mají působnost celostátní. Dále si zjistěte, zda lékaři, kteří se o Vás starají, mají s Vaší budoucí pojišťovnou smlouvu. A nakonec vybírejte podle toho, co sami nejvíce potřebujete. Pokud například chodíte na očkování (např. prevence proti klíšťové encefalitidě), zjistěte, která pojišťovna na tuto službu přispívá nejvíc. Pojišťovny věnují největší pozornost dětem, těhotným ženám a seniorům. A ze kterých zdravotních pojišťoven si tedy můžeme vybrat ?
111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna
205 HZP Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
207 OZP Oborová zdrav. poj. zaměstnanců bank a pojišťoven
209 ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 ZPMV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 RBP Revírní bratrská pokladna - zaměst. zdrav. pojišťovna
217 ZPM-A Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
222 ČNZP Česká národní zdravotní pojišťovna
.