Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
prewiev
Moderní farmakoterapie v nefrologii
Vladimír Tesař Jan Vachek a kol.
Autorský kolektiv z prestižního nefrologického pracoviště – Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze – vedený...internistům a dalším ambulantním i nemocničním specialistům, řadu kapitol však využijí také praktičtí lékaři.
364 stran | 978-80-7345-598-9 | Maxdorf
Cena: 695 CZK| Sleva 10 %| 626 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Český lékopis 2009 a Český lékopis 2009 - Doplněk 2010 a Český lékopis 2009 - Doplněk 2011 (elektronická verze na CD)
Mnisterstvo zdravotnictví ČR
Elektronická verze obsahuje Český lékopis 2009, Český lékopis 2009 – Doplněk 2010 a Český lékopis 2009 – Doplněk...134 článků léčivých přípravků). Rovněž obsahuje změny v obecné i speciální části Národní části léko-pisu.
0 stran | : 859-404-924-018-0 | Grada
Cena: 1999 CZK| Sleva 10 %| 1799 CZK
Další informace
prewiev
Český lékopis 2009 - Doplněk 2011 (tištěná verze)
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Český lékopis 2009 - Doplněk 2011 je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě,...134 článků léčivých přípravků). Rovněž obsahuje změny v obecné i speciální části Národní části lékopisu
0 stran | ISBN: 978-80-247-3785-0 | Grada
Cena: 1552 CZK| Sleva 10 %| 1397 CZK
Další informace
prewiev
Volně prodejné přípravky v gynekologii
T. Fait J. Slíva a kol.
Cílem knihy je pomoci lékařům orientovat se v široké nabídce volně prodejných léčivých přípravků a potravinových...výhradně na potenciální kupující, má odborná lékařská veřejnost nedostatek informací o těchto přípravcích.
266 stran | 978-80-7345-250-6 | Maxdorf
Cena: 345 CZK| Sleva 10 %| 311 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení
Eva Kopečná Jiří Paseka Anetta Jedličková
Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a monitory, kteří se účastní nebo chtějí účastnit klinických hodnocení Cílem...podvodu) • 11. Závěr • 12. Výkladový slovník základních pojmů a zkratek • 13. Literatura a reference. Kniha+CD
144 stran | 978-80-7262-602-1 | Galén
Cena: 490 CZK| Sleva 10 %| 441 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Základy klinické farmakologie
František Perlík
Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. Rozšiřují...lékařství • 30. Prevence zubního kazu fluoridy • Použitá a doporučená literatura • Seznam zkratek • Rejstřík
192 stran | 978-80-7262-528-4 | Galén
Cena: 350 CZK| Sleva 10 %| 315 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Osteoporóza a její léčba
Petr Broulík
Osteoporóza se dnes považuje za civilizační chorobu, její prevalence ve vyspělých zemích vzrůstá. Podle střízlivých...léčba mimořádně obtížná, a to přesto, že moderní farmakologie nabízí velmi účinné terapeutické přístupy.
136 stran | 978-80-7345-134-9 | Maxdorf
Cena: 195 CZK| Sleva 10 %| 176 CZK
Další informace
prewiev
Forenzní a klinická toxikologie
Marie Balíková
Kniha má charakter informační příručky a je určena širšímu okruhu čtenářů, zejména studentům lékařských,...vztahu k návykovým látkám • Praktické informace týkající se akutních otrav • Použitá a doporučená literatura
140 stran | 978-80-7262-284-9 | Galén
Cena: 250 CZK| Sleva 10 %| 225 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Farmakologie - pro studenty zdravotnických oborů
Jiřina Martínková
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách...interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.
380 stran | 978-80-247-1356-4 | Grada
Cena: 399 CZK| Sleva 10 %| 359 CZK
Další informaceKoupitVložit do košíku
prewiev
Antimikrobní terapie v praxi
Otto Lochmann
Narůstající počet nových antimikrobních léčiv a s nimi i nové poznatky o jejich účincích a vlastnostech vyvolaly...důkazem. Zásady cílené a racionální antibiotické terapie jsou hlavním faktorem při řešení této nepříznivé situace.
208 stran | 80-7254-826-3 | Triton
Cena: 249 CZK
Další informace
Strana: 1 2 3